|

1491122684-17426022_1278234435587359_5594159412946336684_n.jpg
Rajasthan Patrika
April 02,2017
1491212839-17637189_1278237615587041_3002095925432311132_o.jpg
Kamyab Kalam
April 02,2017
1491122569-17621687_1278238058920330_3215986510926628668_o.jpg
Seema Sandesh
April 02,2017
1491122483-17523677_1278240088920127_686258382817664108_n.png
Dainik Bhaskar
April 02,2017
1490801800-17632404_1273604746050328_4960360553235207255_o.jpg
Dainik Jagran
March 28,2017
1490801752-17620131_1273604742716995_551441697028394604_o.jpg
Dainik Jagran
March 28,2017
1490801678-17620530_1273594619384674_4053890765043588866_o.jpg
Dainik Jagran
March 28,2017
1489914103-17350006_1265091056901697_7725055185515186565_o.jpg
Rajasthan Patrika
March 19,2017
1489914065-17424717_1265087233568746_8810837248738042763_n.jpg
Dainik Bhaskar
March 19,2017
1489914033-17362497_1264241560319980_4204824683230947106_n.png
Rajasthan Patrika
March 18,2017
1489913893-17203073_1258939227516880_1624246190549237532_n.png
Rajasthan Patrika
March 12,2017
1489912972-17156026_1253115341432602_9114632006409881669_n.jpg
Dainik Bhaskar
March 06,2017
1489912927-17098493_1253115338099269_246716063679044115_n.jpg
Dainik Bhaskar
March 06,2017
1489912859-16991653_1251402214937248_5040249133348827774_o.jpg
Dainik Navjyoti
March 04,2017
1489912725-16903225_1248897255187744_331271798427859278_o.jpg
Dainik Bhaskar
March 01,2017
1489912067-16831907_1243683322375804_6034382338120841228_n.jpg
Dainik Navjyoti
February 23,2017
1489912033-16806639_1243644762379660_5773157106485281195_n.jpg
Dainik Navjyoti
February 23,2017
1489911992-16939370_1243643669046436_8552398457049453345_n.jpg
Dainik Navjyoti
February 23,2017
1489911957-16836380_1243605089050294_140786941312421684_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 23,2017
1489911901-16903121_1243536979057105_2662249548527633090_o.jpg
Rajasthan Patrika
February 23,2017
1489911860-16832103_1241328179277985_4481457659527152312_n.jpg
Dainik Bhaskar
February 20,2017
1489911819-16722650_1241319465945523_6227834938686856310_o (1).jpg
Dainik Bhaskar
February 20,2017
1489838044-16797785_1241247259286077_6233038127811205801_o.jpg
Rajasthan Patrika
February 20,2017
1489837998-16807165_1240412492702887_1548694989627244096_n.jpg
Rajasthan Patrika
February 19,2017
1489837958-16797882_1240331532710983_159482977646166414_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 19,2017
1489837836-16831077_1239403909470412_3266454402031928334_n.jpg
Rajasthan Patrika
February 18,2017
1489837544-16807248_1238555682888568_4590310200535275952_n.jpg
Rajasthan Patrika
February 17,2016
1489837470-16807162_1238417932902343_5553775122064257100_n.jpg
Seema Sandesh
February 17,2017
1489837389-16730579_1237420863002050_145421194388374046_n.jpg
New Duniya
February 16,2017
1489837295-16700662_1237417759669027_7391104153489827611_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 16,2017
1489837256-16712023_1237415306335939_1861287913878258534_n.jpg
Rajasthan Patrika
February 16,2017
1489836881-16665897_1231937996883670_5726732451949061641_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 09,2017
1489836715-16473926_1231869793557157_3763713127010926745_n.jpg
Rajasthan Patrika
February 09,2017
1489836671-16602525_1229354460475357_2023896821861770177_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 06,2017
1489836115-16422519_1229315553812581_5490238168081772596_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 06,2017
1489836061-16463078_1228322090578594_4722236857621176591_o.jpg
Dainik Bhaskar
February 05,2017
1489835941-16487842_1228310947246375_5828145216334912107_o (1).jpg
Rajasthan Patrika
February 05,2017
1489763707-16473295_1225331110877692_3922872538937434004_n.jpg
Dainik Bhaskar
February 02,2017
1489763570-16299747_1221450424599094_3391438660602735827_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 29,2017
1489763183-16299990_1221450391265764_4597420149494316920_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 29,2017
1489762934-16422500_1221446611266142_9117001880124053127_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 29,2017
1489762864-16298410_1221446601266143_2630568917974804245_n (1).jpg
Dainik Bhaskar
January 29,2017
1489762148-16142238_1215298971880906_1894754278896753461_n.jpg
Dainik Bhaskar
January 23,2017
1489762095-16252023_1215292911881512_6101345581154715009_o.jpg
Punjab Kesari
January 23,2017
1489761928-15995026_1204586682952135_386607551755687545_o.jpg
Hindustan
January 11,2017
1489761867-15941169_1204584576285679_4785533925171484614_n.jpg
Hindustan
January 11,2017
1489761795-15994510_1204582886285848_125197293476301458_o.jpg
Amar Ujala
January 11,2017
1489761733-15895390_1204580782952725_542941796826871797_n.jpg
Dainik Jagran
January 11,2017
1489761373-15941469_1203156359761834_9125236053182981716_n.jpg
Rajasthan Patrika
January 09,2017
1489761264-15874772_1203152329762237_3535224761950414399_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 09,2017
1489760970-15895803_1203150036429133_4172240197362226493_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 09,2017
1489760896-15874713_1203148716429265_2507405093681117012_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 09,2017
1489760732-15875110_1203144873096316_2038320231845915811_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 09,2017
1489760664-15896192_1203142909763179_7820250980756544639_o (1).jpg
Dainik Bhaskar
January 09,2017
1489760205-15823094_1198009696943167_5508599140937330784_n.jpg
Dainik Bhaskar
January 02,2017
1489760135-15781380_1198001180277352_5198874489181579399_n.jpg
National Rajasthan
January 02,2017
1489760068-15826254_1197989256945211_7783175149955954499_n.jpg
Rajasthan Patrika
January 02,2017
1489759988-15826631_1197988060278664_9099612054713633637_n.jpg
Rajasthan Patrika
January 02,2017
1489759953-15732557_1197137147030422_5546137846577811515_o.jpg
Dainik Bhaskar
January 01,2017
1489759531-15740971_1193219927422144_8883032067519598600_n.jpg
Rajasthan Patrika
December 27,2016
1489759481-15776990_1193152864095517_5629295575109958200_o.jpg
Dainik Bhaskar
December 27,2016
1489759260-15665839_1187175648026572_4278617857808873642_n.png
Dainik Bhaskar
December 20,2016
1489758982-15577951_1186486068095530_1585648688084065465_o.jpg
Dainik Bhaskar
December 19,2016
1489758902-15542408_1186479128096224_1538012850826967955_n.jpg
Rajasthan Patrika
December 19,2016
1489758809-15094232_1178502092227261_1150789286383355890_n.jpg
Rajasthan Patrika
December 12,2016
1489758748-15369106_1169964333081037_835449147331815147_o.jpg
Rajasthan Patrika
December 05,2016
1489758681-15337421_1169961266414677_1564927800657143157_n.jpg
Rajasthan Patrika
December 05,2016
1489758615-15380304_1169832016427602_1616678675555201132_n.jpg
Dainik Navjyoti
December 05,2016
1489758440-15304545_1169823969761740_2075718215184907894_o.jpg
Rajasthan Patrika
December 05,2016
1489757928-15327388_1169820206428783_1620083261731016369_n.jpg
Dainik Bhaskar
December 05,2016
1489757745-15319264_1169816846429119_1636530483980266465_n.jpg
Rajasthan Patrika
December 05,2016
1489757620-15355671_1169815993095871_4458898278743252405_n.jpg
Rajasthan Patrika
December 04,2016
1489757442-15193605_1159185600825577_3772634879663263165_n.jpg
Rajasthan Patrika
November 27,2016
1489757309-15267709_1159184114159059_6848812646460481930_n.jpg
Rajasthan Patrika
November 27,2016
1489757207-15168684_1159183607492443_1945197906016168909_o.jpg
Dainik Bhaskar
November 27,2016
1489757105-15181380_1155374744539996_4017526940891153545_n.jpg
Rajasthan Patrika
November 24,2016
1489757026-15178287_1154668391277298_5652674691817389847_n.jpg
Dainik Bhaskar
November 23,2016
1489756962-15110367_1152171991526938_3059599411600967910_o.png
Dainik Jagran
November 20,2016
1489756831-15138456_1152165884860882_7829261987155282919_o.jpg
Hindustan
November 20,2016
1489756660-15000617_1144780792266058_1376617036222507574_o.jpg
Dainik Bhaskar
November 12,2016
1489756515-1455917_1144778648932939_2826371223581354941_n.jpg
Rajasthan Patrika
November 12,2016
1489756446-14962767_1144697518941052_3563593464346398494_n.jpg
Dainik Bhaskar
November 12,2016
1489754852-15032651_1144685238942280_1406236603267287800_n.jpg
Dainik Bhaskar
November 12,2016
1489754746-14947820_1137267146350756_8086707654166468544_n.jpg
Rajasthan Patrika
November 04,2016
1489754689-14900338_1137262649684539_3011579715379877005_n.jpg
Rajasthan Patrika
November 04,2016
1489754495-14729304_1126573834086754_789174900205192712_n.jpg
Seema Sandesh
October 22,2016
1489754398-14650214_1126566347420836_6473578338753455704_n.jpg
Rajasthan Patrika
October 22,2016
1489753772-14606283_1126564367421034_2007743217045277779_n.jpg
Dainik Bhaskar
October 22,2016
1489753647-14732407_1126562877421183_1050584564231511240_n.jpg
Rajasthan Patrika
October 22,2016
1489753419-14681052_1124749890935815_5000248898075644202_o.jpg
Dainik Bhaskar
October 21,2016
1489752070-14700933_1124749417602529_7654390458455822738_o.jpg
Dainik Bhaskar
October 21,2016
1476788249-RP_18_10.jpg
Rajasthan Patrika
October 18,2016
1476788192-DB 18_10.jpg
Dainik Bhaskar
October 18,2016
1476788153-DB_17_10.jpg
Dainik Bhaskar
October 17,2016
1476788107-RP 17_10.jpg
Rajasthan Patrika
October 17,2016
1476788052-4.jpg
Rajasthan Patrika
October 16,2016
1476788025-3.jpg
Rajasthan Patrika
October 16,2016
1476787976-jpr4528344225689200-large.jpg
Dainik Bhaskar
October 16,2016
1476787891-2.jpg
Rajasthan Patrika
October 16,2016
1476787779-jpr4528344225686853-large.jpg
Dainik Bhaskar
October 15,2016
1476787655-112.jpg
Rajasthan Patrika
October 12,2016
1476787651-112.jpg
Rajasthan Patrika
October 12,2016
1476787606-11.jpg
Rajasthan Patrika
October 12,2016
1476787484-dj.png
Dainik Jagran
October 10,2016
1476787420-DJ 1.png
Dainik Jagran
October 10,2016
1476787363-au.jpg
Amar Ujala
October 10,2016
1476787324-AU SANAT KABEER NAGAR.jpg
Amar Ujala
October 10,2016
1476787180-jpr200001793881-large.jpg
Dainik Bhaskar
October 07,2016
1476787144-2.jpg
Rajasthan Patrika
October 07,2016
1476786969-jpr4528344225664360-large.jpg
Dainik Bhaskar
October 05,2016
1476786883-14470661_1101703409907130_1989936371035133613_n.jpg
Hindustan
September 24,2016
1476786832-14369916_1101701463240658_1659974992787162299_n.jpg
Hindustan
September 24,2016
1476786740-14364738_1100053223405482_755952038721130239_n.jpg
Dainik Bhaskar
September 22,2016
1476786663-PK.jpg
PRBHAT KHABAR
September 19,2016
1476786359-rp MSME.png
Rajasthan Patrika
September 17,2016
1476786216-14370070_1095599863850818_3388930922535011574_n.jpg
Amar Ujala
September 16,2016
1476786168-amar ujala.jpg
Amar Ujala
September 16,2016
1476786029-Untitled.png
Rajasthan Patrika
September 14,2016
1476785763-Untitled1.png
Rajasthan Patrika
September 14,2016
1476785699-RP.jpg
Rajasthan Patrika
September 08,2016
1476785568-tchr.jpg
दैनिक नवज्योति
September 05,2016
1476785483-14064247_1073659276044877_6952944005309830378_n.jpg
Dainik Bhaskar
August 21,2016
1476785326-jpr587320-large (1).jpg
Dainik Bhaskar
September 14,2016
1476785249-jpr587262-large.jpg
Dainik Bhaskar
August 14,2016
1470550466-final.jpg
Danik Bhaskar
August 07,2016
1470550413-Interview new final.jpg
New Indian Express
August 07,2016
1470550316-RS jasilalmer final.jpg
Rajasthan Patrika
August 07,2016
1470453344-05.jpg
Naya India
August 05,2016
1470452474-the statsman 5 august GST.jpg
The statesman
August 05,2016
1470112081-pride of bikaner.jpg
Danik Bhaskar
August 02,2016
1470056578-db pride of bikaner 1 aug.jpg
Danik Bhaskar
August 01,2016
1470056446-Rp 1 8 gst2.jpg
Rajasthan Patrika
August 01,2016
1470056409-DB 1 AUG gst1.jpg
Danik Bhaskar
August 01,2016
1470048440-db 1 aug environment.jpg
Danik Bhaskar
August 01,2016
1470048396-RP 1 8 ENVIRONMENT Conservation.jpg
Rajasthan Patrika
August 01,2016
1470048031-DB 31 7 WIP.png
Danik Bhaskar
July 31,2016
1470047911-RP 31 7 SUNWAYI.png
Rajasthan Patrika
July 31,2016
1470047705-Rajasthan patrika tree plantation.png
Rajasthan Patrika
July 31,2016
1470047426-nhukhand rajasthan patrika 30 7.png
Rajasthan Patrika
July 30,2016
1470047280-Focus News New Delhi 27 july.jpg
Focus News : New Delhi
July 27,2016
1470047091-business worls magzine 26 july.jpg
BW Business World Magazine
July 26,2016
1470046883-hindustan 25 july 2016 agra edition.jpg
Hindustan : Agra edition
July 25,2016
1470046564-hindustan 24 july 2016 aagra.jpg
Hindustan : Agra edition
July 24,2016
1470046258-db 21 july 2016.jpg
Danik Bhaskar
July 21,2016
1468471144-Patrika_14-007-2016037.jpg
Rajasthan Patrika
July 14,2016
1468471074-13680833_1048072595270212_4741936544478792678_n.png
Rajasthan Patrika
July 12,2016
1468215202-patrika_11-07-2016.png
Rajasthan Patrika
July 11,2016
1468215155-Dainik_Bhaskar_08-07-20162.jpg
Dainik Bhaskar
July 11,2016
1468214855-rajasthan_patrika.png
Rajasthan Patrika
July 09,2016
1468214800-Dainik Bhaskar 08-07-2016.png
Dainik Bhaskar
July 08,2016
1467784883-patrika_06-07-2016new.png
Rajasthan Patrika
July 06,2016
1467784760-patrika_06-07-2016.png
Rajasthan Patrika
July 06,2016
1467784725-patrika.png
Rajasthan Patrika
July 06,2016
1467784694-bhaskar_06-07-2016_3.png
Dainik Bhaskar
July 06,2016
1467784654-bhaskar_06-07-2016_2.png
Dainik Bhaskar
July 06,2016
1467784609-bhaskar_06-07-2016_1.png
Dainik Bhaskar
July 06,2016
1467784557-bhaskar_06-07-2016.png
Dainik Bhaskar
July 06,2016
1467706986-patrika_05-07-2016.png
Rajasthan Patrika
July 05,2016
1467706840-bhaskar.png
Danik Bhaskar
July 05,2016
1467706726-bhaskar_05-07-2016.png
Danik Bhaskar
July 05,2016
1467271060-patrika_30-06-2016.png
Rajasthan Patrika
June 30,2016
1467270416-Patrika_30-06-2016@.png
Rajasthan Patrika
June 30,2016
1467006206-News cutting  27-06-2016.jpg
News Paper
June 27,2016
1467006025-bhaskar_18-06-2016.jpg
Rajasthan Patrika
June 18,2016
1467005974-13407007_1017773714967475_8255889913086722380_n.jpg
Rajasthan Patrika
June 08,2016
1467005860-Bhaskar_07-06-2016.png
Rajasthan Patrika
June 07,2016
1467005768-social_Media.jpg
Rajasthan Patrika
April 30,2016
1467005445-patrika.png
Rajasthan Patrika
May 29,2016
1467005287-patrika_01-05-2016.jpg
Rajasthan Patrika
May 01,2016
1467005173-Untitled.png
Rajasthan Patrika
May 11,2016
1466828023-tejaram_Ji.jpg
Rajasthan Patrika
May 07,2016
1466826977-Untitled.png
Rajasthan Patrika
November 07,2015
1427458766-10517505_670910262986449_3235952013275071600_n.png
patrika
May 25,2014
1427458704-10463992_670903382987137_2345019784335547388_n.png
patrika
June 28,2014
1427458650-10561619_689927187751423_7206282667245980347_n.png
news
June 15,2014
1427458593-10345835_650775688333240_113171853693504507_n.jpg
news
May 20,2014
1427458509-10359163_640566176020858_3866172212900899172_n.png
patrika
May 17,2014
1427458444-10418297_650775811666561_4668034589355575022_n.jpg
patrika
June 06,2014
1396085413-1111111.jpg
Bikaner
March 29,2014
1396085344-preess222222.jpg
Bikaner
March 29,2014
1396085276-preess11111111.jpg
Bikaner
March 29,2014
1396085174-1400633_617155175028625_211198559_o.jpg
Bikaner
March 29,2014
1396085109-11.jpg
Rajasthan Patrika
March 29,2014
1396084772-press2.jpg
Bikaner
March 28,2014
1391775155-Rajasthan Patrika 7.2.2014.png
Rajasthan Patrika
February 07,2014
1391775107-Dainik Bhaskar 7.2.2014.jpg
Dainik Bhaskar
February 07,2014
1391775058-Rajasthan Patrika Bikaner 6.2.2014.jpg
Rajasthan Patrika
February 06,2014
1391774995-Rajasthan Patrika Bikaner 5.2.2014.png
Rajasthan Patrika
February 05,2014
1391774880-February 4.jpg
Rajasthan Patrika
February 04,2014
1391774701-1653286_588826921194784_2141752104_n.jpg
Bhaskar
January 31,2014
1391774624-Rajasthan Patrika 31 jan.png
Rajasthan Patrika
January 31,2014
1391774571-Panjab Keshri 28 jan.jpg
Panjab Keshri
January 28,2014
1391774516-Rastrdoot 28.1.14.jpg
Rastrdoot
January 28,2014
1391774315-16.1.2014.jpg
Bhaskar
January 16,2014
1391774274-panjab keshri-10jan.jpg
Panjab keshri
January 10,2014
1391774154-Bhaskar-january8.jpg
Bhaskar
January 08,2014
1391774106-1533951_576913232386153_1941546957_n.png
Rajasthan Patrika
January 08,2014
1391774007-1374757_576395749104568_792452609_n.png
Rajasthan Patrika
January 07,2014
1391773431-panjab keshri.jpg
panjab keshri
January 05,2014
1391773304-Rajasthan Patrika Bikaner 6.1.14.png
Rajasthan Patrika
January 06,2014
1391771677-1511098_575997245811085_852739048_n.jpg
Dainik Bhaskar
January 06,2014
1387782221-420742_458289497581861_2086541792_n.jpg
Danik
August 06,2012
1387781936-386822_458573464220131_1226543361_n.jpg
Danik Bhaskar
April 24,2013
1387780627-29341_458573207553490_1556854327_n.jpg
Rajasthan Patrika
April 23,2013
1387780306-21260_458289780915166_1344691206_n.jpg
Danik Bhaskar, Jodhpur
March 25,2013
1387779972-11962_458289607581850_1839772044_n.jpg
Danik Bhaskar
March 12,2013
1387779744-26.11.13 Dainik Bhaskar.jpg
Danik Bhaskar
November 26,2013
1387779629-25-04-2013 Dainik Bhaskar.jpg
Dainik Bhaker
April 25,2013
1387779388-7-9-13 Dainik Bhaskar.jpg
Danik Bhaskar
September 07,2013
1387778935-6-5-2013 Balotra Danik Bhaskar.jpg
Danik Bhaskar, Balotra
May 06,2013
1387778646-02.10.2013.jpg
Rajasthan Patrika, Ajmer
October 02,2013
1387777762-01-05-2013 Panjab Keshri.jpg
Panjab Keshri, Bikaner
April 30,2013